Biorąc pod uwagę różnorodność oraz szeroki zakres usług świadczonych przez biuro detektywistyczne ODO4U, nie ma możliwości przedstawienia jednego, ogólnodostępnego cennika np. według kategorii sprawy. Z uwagi na indywidualny charakter każdego zlecenia, przybliżony koszt usługi można określić dopiero po uprzednim spotkaniu ze zleceniodawcą.

W Agencji Detektywistycznej ODO4U ceny za usługi określane są w formie:

Godzinowej ( nie mniej niż 8 godzin),
Ryczałtowej za całe zlecenie,
Na podstawie kalkulacji kosztów,
Nasze biuro każdorazowo wystawia faktury VAT.

Ceny usług detektywistycznych szacowane są na podstawie:

Rodzaju usługi oraz czasu potrzebnego do jej wykonania,
Miejsca i warunków prowadzonych działań,
Ilości detektywów i specjalistów zaangażowanych do realizacji zlecenia,
Kosztów zmiennych:

paliwo,
nocleg,
inne koszty wynikłe w trakcie prowadzenia czynności.

Pragniemy również zaznaczyć, że w związku z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych kosztów związanych z danym zleceniem, zawsze pozostajemy w stałym kontakcie ze zleceniodawcą, by ten w każdej chwili mógł na bieżąco podejmować decyzje związane z dodatkowymi wydatkami.