Sprawy pracownicze

Zatrudniasz pracowników, opłacasz składki ZUS i obserwujesz nadmierną ilość zwolnień lekarskich. Podejrzewasz, że Twoim kosztem pracownicy dorabiają do pensji przebywając na L-4. Skontaktuj się z nami.

Na Państwa zlecenie zajmiemy się tym problemem i ustalimy, czy pracownik w czasie zwolnienia lekarskiego nie wykonuje innej pracy lub zachowuje się niezgodnie z warunkami zwolnienia lekarskiego.

Zdrada, Rozwód

Zdrada małżeńska to bolesne doświadczenie życiowe. Zdrada to jeden z najczęstszych powodów rozpadu małżeństwa i w efekcie rozwodu. Zdrada w małżeństwie dotyka także dzieci, najbliższą rodzinę i przyjaciół obu współmałżonków lub partnerów.

Właśnie ze względu na ogromny ciężar społeczny i psychologiczny zdrady, nasi pracownicy zawsze działa w całkowitym porozumieniu z klientem. Utrzymujemy ze zleceniodawcą stały kontakt oraz dbamy o zachowanie całkowitej dyskrecji. Zdajemy sobie sprawę, że przedwczesne albo błędne wnioski mogą mieć daleko idące skutki. Dlatego z największą starannością sprawdzamy lojalność osoby podejrzewanej o zdradę.

Działania prowadzone przez biuro detektywistyczne ODO4U objęte są całkowitą dyskrecją i tajemnicą. Nadrzędnym celem prywatnych detektywów jest zebranie materiałów potwierdzających bądź wykluczających zdradę, przy minimalnym ryzyku zniszczenia reputacji zaangażowanych stron. Dowody zebrane przez detektywa zawsze poparte są długimi i zaplanowanymi działaniami operacyjnymi.

Nasze usługi detektywistyczne w zakresie zdrady i spraw rozwodowych mogą także wkraczać w obszar dodatkowych ustaleń:

miejsce zameldowania

miejsce lub miejsca pobytu

miejsce pracy

rodzaj wykonywanej pracy lub prac

status majątkowy

Jeśli zebrane przez nas materiały rzeczywiście wskazują na zdradę w małżeństwie, która ma stać się podstawą do rozwodu, wówczas ustalamy dane osobowe i miejsce pobytu kochanki lub kochanka. W przypadku udowodnienia zdrady w związku, rozwód z orzeczeniem o winie daje lepsze możliwości przy podziale majątku, alimentach i opiece nad dziećmi. Dobro naszego Klienta zawsze jest dla nas priorytetem. Po zakończeniu naszych działań sporządzamy pisemne raporty wraz z dokumentacją foto, audio i video, które może posłużyć jako dowód zdrady w sądzie lub zostać tylko do Państwa dyspozycji. Decyzję pozostawiamy zleceniodawcy.

Kontrola rodzicielska

Masz prawo wiedzieć, co, gdzie, kiedy i z kim robi twoje dziecko. Po Twoim zleceniu w dyskretny i bezpieczny sposób pracownicy naszego biura zdobedą wiarygodne informacje na temat życia Twojego dziecka. Ustalimy z kim się spotyka, jak spędza wolny czas, skąd ma środki finansowe, a także czy stosuje używki. Umiejętnie wykorzystane informacje mogą uchronić Twoje dziecko przed licznymi niebezpieczeństwami.

Badania DNA

Jeżeli masz wątpliwości związane z Twoim pochodzeniem, jeżeli popełniłeś błąd, który zaważył na Twoim życiu, jeśli jesteś pełen wątpliwości co do rodowodu Twoich dzieci zwróć się o pomoc do nas.

Badania DNA są nie tylko gwarancją twojego spokoju, ale mogą zadecydować o Twoim życiu. DNA może być dowodem niewinności zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych.

Badania DNA są ostateczną formą potwierdzenia lub wykluczenia rodzicielstwa biologicznego. Mężczyźni poddają się badaniu DNA z różnych powodów. Jedni podejrzewają, że wychowują cudze dzieci, inni z kolei próbują udowodnić, że są ojcami dzieci, których nie jest im dane wychowywać. Laboratoryjne ustalenie ojcostwa jest niezwykle istotne zarówno na płaszczyźnie socjoekonomicznej jak i moralno-religijnej. Badanie DNA może stanowić podstawę do prawnego uregulowania obowiązku alimentacyjnego lub być dowodem w sprawach o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego prowadzonych przez kancelarie kanoniczne.

Badanie DNA najczęściej kojarzy się z ustalaniem ojcostwa. Korzysta się jednak z niego także w innych przypadkach, jak choćby weryfikacja pokrewieństwa. Robią to często osoby pragnące mieć pewność uwzględnienia w postępowaniu spadkowym. Do laboratoryjnego udowodnienia pokrewieństwa uciekają się też osoby pragnące sprawdzić, czy wcześniej nieznani krewni są rzeczywiście ich biologiczną rodziną.

Agencja Detektywistyczna pomaga Klientom w uzyskaniu całkowitej pewności w zakresie rodzicielstwa biologicznego i pokrewieństwa. Gwarantujemy najwyższy poziom dyskrecji i pobór materiału genetycznego. Nasi detektywi współpracują z zaufanymi i wielokrotnie sprawdzonymi laboratoriami, co gwarantuje wiarygodne wyniki. Rezultaty testu i dokumentacja sporządzona przez nasze biuro detektywistyczne są kwalifikowane jako dokumenty, które można włączyć do postępowań sądowych w charakterze dowodów.

Informatyka śledcza

W dobie internetu oraz nieustannie rozwijających się technologii szereg ważnych informacji jest przechowywanych na elektronicznych nośnikach danych. Niejednokrotnie dochodzi do uszkodzenia nośnika, zablokowania urządzeń elektronicznych. Celem informatyki śledczej jest odtwarzanie pierwotnego stanu tychże urządzeń, a także zbieranie cyfrowych środków dowodowych, potwierdzających różnego rodzaju nadużycia lub przestępstwa. W biznesie są one związane przede wszystkim z udostępnianiem poufnych danych przez nielojalnych pracowników a także włamaniami na dyski czy serwery. Mogą być one inicjowane przez nieuczciwą konkurencję. W sferze prywatnej informatyka śledcza pozwala pozyskać dane cyfrowe związane z osobami ukrywającymi się, ustalić motywy przestępstw. Specjaliści w zakresie informtyki śledczej z którymi współpracuje nasze biuro są również biegłymi sądowymi. W przypadku chęci ze strony zleceniodawcy sporządzona może zostać opinia, która w całej rozciągłości będzie mogła posłużyć jako dowód w sądzie.

Odzyskujemy skasowane:

wiadomości SMS z karty SIM i telefonu

dane z telefonicznych kart SIM i telefonów

zdjęcia z dysku, aparatu lub karty pamięci

dane z systemów monitoringu, kamer przemysłowych i serwerów

dane z większości dostępnych nośników takich jak twarde dyski, karty pamięci do aparatów fotograficznych, USB Flash, płyty CD i DVD

Oferujemy monitoring:

służbowych komputerów pracowników w celu sprawdzenia jak wykorzystywany jest komputer w godzinach pracy,

dzieci w celu sprawdzenia w jaki sposób korzystają z komputera i jak wygląda ich internetowa aktywność

Nasi eksperci zajmujący się informatyką śledczą w agencji pomogą również w:

odtworzeniu listy odwiedzonych stron www nawet po wcześniejszym formatowaniu twardego dysku, wyczyszczeniu historii internetowej przeglądarki lub przeinstalowaniu system operacyjnego

odzyskaniu zapomnianych haseł do zabezpieczonych plików, strzeżonych stron www i kont e-mailowych

ustaleniu adresu IP komputerów, z których wysyłane były wiadomości e-mail

zabezpieczeniu sieci komputerowej przed włamaniami

bezpowrotnej likwidacji danych z nośników cyfrowych

Nadzór nad nianią

W obecnych czasach często musimy zdecydować się na powierzenie opieki nad naszymi dziećmi niejednokrotnie przypadkowej osobie. Możemy przez to odczuwać specyficzny rodzaj dyskomfortu lub wręcz strach o ich bezpieczeństwo. Pierwsze wrażenie często może być bardzo mylne. Wiele osób w naszej obecności zachowuje się zupełnie inaczej niż, gdy zostają same lub z naszymi pociechami.

Jeżeli:

obawiasz się o bezpieczeństwo swojego dzieckaa

nie do końca ufasz opiekunce,

masz dziwne podejrzenia,

nie jesteś pewna „jakości” opieki,

nie masz pewności czy niania nie opuszcza „swojego -stanowiska pracy” pozostawiają dzieci bez opieki,

Skontaktuj się z ODO4U – sprawdzimy to dla Ciebie oraz przedstawimy pełen raport (dokumentacja FOTO/VIDEO/AUDIO z monitoringu miejsca opieki oraz spacerów). Po naszych czynnościach rozwiejecie Państwo obawy o bezpieczeństwo swojego dziecka.